ПРАВИЛА ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО КАЈАКАРСКИ ИЛИ РАФТИНГ АКТИВНОСТИ

-        За време на кајакарските или рафтинг активности должни сте да ги почитувате упатствата од инструкторот по кајак или водачот на рафтот


-        За целото времетраење на кајакарските или рафтинг активности должни сте да ја носите предвидената задолжителна опрема и тоа заштитен елек, a доколку активноста е на река и заштитна кацига


-        Заштитен елек мора да се носи за за целото времетраење кајакарење на езеро или море

-        Очекуваме да бидете здрави, во нормална физичка кондиција, да знаете да пливате и да не сте под дејство на алкохол или други психоактивни супстанции

-        Конзумирањето на алкохол е забрането за време на кајакарски активности

-        Кајак Адвенчрс го задржува правото да одбие учество во кајакарски активности на учесници кои покажуваат знаци на алкохолизирана состојба или употреба на психотропна супстанција

-        Доколку имате здравствени проблеми или доколку сте бремени , Ве молиме да не известите пред да се вклучите во кајакарски активности

Во случај да не се придржувате на овие правила Кајак Адвенчр не презема одговорност за можни повреди или други здравствени проблеми.Rules for participants in kayaking or rafting activities:

- during rafting, kayaking or sea kayaking, you are required to follow the rules of your rafting guide or kayak instructor;

- you must wear the provided safety equipment (life jacket and helmet) throughout the course with rafts or kayaks;

- you must wear a life jacket throughout the sea kayaking course;

- we expect you to be healthy, to be able to swim, and not under the influence of alcohol or other psychoactive substances;

- drinking alcohol during sports activities is forbidden;

- Kayak Adventures reserves the right to refuse the participation in sports activities to people showing signs of alcohol intoxication or psychoactive substance abuse;

- if you have any health issues or are pregnant, please let us know before engaging in sports activities.

Should you disobey the above rules, Kayak Adventures assumes no responsibility for possible injuries or health issues.

Partners

© 2017 Kayak MK. All Rights Reserved.